current_litter

Effy och Biggles valpar föddes 2020-05-11 det blev 2 hanar och 3 tikar

Alla valpar är sålda

Klicka här för att komma till kullens sida.

NORDUCH NORDICCH PLJCH DKJCH JEUW-18 DKJV-18 NOJV-18 NOV-18 FIJV-18
NOV-19 HeV-19 FIV-19
Barecho Bring The Gold

HD:A

ÖGON: UA

SE U(u) CH NO UCH

Linmoor Extra Zatisfaction

HD:A

ÖGON:UA

Alla hundar vi använder i avel är alltid höftledsröntgade och ögonlysta utan anmärkning.

Allt enligt fastställda normer av Svenska Kennelklubben och rasklubben för Engelsk springer spaniel.

Våra valpar levereras tidigast vi 8 veckors ålder.

Dom är då reg. i SKK, vaccinerade, vet.bes., chipmärkta, avmaskade.Försäkrade mot dolda fel i AGRIA

Naturligtvis får du även matlista, skötselråd, trimhjälp samt valpfoder

Vid intresse av valp eller för mer information

kontakta oss via mail eller telefon


All dogs are hip and eye-cleared, according to the Swedish Kennel club standard for English springer spaniel.

They are registrated in SKK, vaccinated, health-checked, chip-marked and de-wormed.

They are insured against "hidden faults".

Of course you also get feeding directions,  info and tips of how to care for your dog, groominghelp and some food for the puppy

Intrested in a puppy or for moore information

contact us by e-mail or phone